Voorwaarden | Privacy | Cookies

Privacy policy
Bizzenze behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat deze worden gebruikt voor toegestane doeleinden en op de voorgeschreven wijze worden bewaard en beschermd.
Indien Bizzenze gebruik maakt van de diensten van derde partijen verlangen wij onverkort de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies
Bij een bezoek aan de website registreert Bizzenze anoniem welke pagina’s en paginaonderdelen bezocht zijn, het is niet mogelijk om een persoon zelf te herleiden aan de hand van deze vastlegging.
Bij gebruikmaken van onze nieuwsbrief houdt Bizzenze bij of de nieuwsbrief geopend wordt en welke artikelen worden bezocht.

Disclaimer
Bezoekers en gebruikers van de website kunnen geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website. Bizzenze is bij doorverwijzingen naar andere websites niet aansprakelijk voor de geboden informatie op die websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.