Voorwaarden & Privacy
page

Voorwaarden | Privacy | Cookies Privacy policy Bizzenze behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat deze worden gebruikt voor toegestane doeleinden en op de voorgeschreven wijze worden bewaard en beschermd. Indien Bizzenze gebruik maakt van de … Read More

Boeken
page

BOEKENOutsourcing Success: a principle-based model to bring you results Outsourcing has become a mainstream businessmodel in a short time, but many outsourcing relationships fail.Outsourcing does not need to be a risky business at all. Byapplying the right principles, an organization … Read More

Outsourcing succes principes
product

Hoewel outsourcing een reguliere strategie is, kunnen organisaties veel meer met outsourcing bereiken. Een handzaam model – waarbij gedrag van doorslaggevende betekenis is – maakt inzichtelijk hoe je moet acteren om een succesvolle outsourcer te worden. Deze succesfactoren zijn in … Read More

ISAE 3402
product

Hoewel outsourcing voor weinig organisaties onbekend terrein is, wordt het beperkte zicht op het risicomanagement van de Service Provider als een belangrijke belemmering ervaren. Service Providers voorzien hierin door actief verantwoording af te leggen met een ISAE 3402-programma. Een ISAE … Read More

Home
page

Outsourcing is spannend omdat het alle mogelijkheden van de wereld biedt. Als een organisatie weet wat het zoekt, dan is het te vinden.    Mail ons