Diensten

Outsourcing is spannend omdat het alle mogelijkheden van de wereld biedt.

Als een organisatie weet wat het zoekt, dan is het te vinden. Dat maakt het ook zo leuk.

Hoewel de pioniersfase van outsourcing voorbij is accepteren we nog teveel dat dit met vallen en opstaan gepaard gaat of met het gevoel dat het allemaal beter kan. 

In de basis is het eenvoudig: het uitgangspunt moet altijd de win-win situatie zijn.  Dit begint met een selectie, partijen horen bij elkaar te passen. Ook na deze keuze heeft de relatie zorg en aandacht nodig. Dit betekent dat de organisatie adequaat ingericht moet zijn op outsourcing. In de regel is dit een grotere en complexere verandering dan vooraf gedacht. Ongemerkt liggen er veel mogelijkheden voor de uitbesteder om kosten te beheersen, de prestaties te verhogen en de verwachtingen van outsourcing waar te maken. Uiteindelijk is gedrag de cruciale schakel voor succes. Hoe een organisatie de relatie onderhoudt en verantwoordelijkheid neemt, is allesbepalend.  Bizzenze helpt met hoogwaardige kennis en diensten uw organisatie naar succes.

Wij denken niet in gefixeerde 'do's & don'ts' maar zetten de echte succesfactoren in de organisatie in werking.

 

POLICY & PROCESBESCHRIJVINGEN

Outsourcing is een strategische keuze die ook zo behandeld moet worden. Helder beleid is cruciaal want het zorgt voor kennis en leervermogen in de organisatie. Wij dagen uit en zorgen voor beleid en processen waarmee de organisatie kan excelleren in haar rol van uitbesteder.

ORGANISATIESCAN

Een organisatie-scan is hét instrument om de huidige effectiviteit van de outsourcing vast te stellen. Uitgaande van de doelstellingen van de outsourcing doen wij concrete aanbevelingen waar u direct mee aan de slag kan om een stap voorwaarts te maken.

REGIE & GOVERNANCE

Activiteiten worden buiten zicht uitgevoerd maar moeten toch beheerst worden. Het is een nieuwe manier van werken in een groter netwerk. En dat moet je samen doen met de service provider. Wij helpen effectief om te gaan met deze nieuwe vorm van ondernemen en de benodigde sturing en beheersing te realiseren. 

SECOND OPINION

Een kritische beoordeling van de business case of voorstel van de servicer provider vormt een waardevolle en onmisbare start van de relatie. Al voor het begin van de relatie worden over en weer verwachtingen gewekt. Wij toetsen of de business case reëel en haalbaar is.

ISAE 3402/THIRD PARTY ASSURANCE

Haal het beste uit het ISAE 3402 programma van uw service provider. Dit is een interessante wereld waar meer uit te halen is dan verwacht. Wij adviseren over de mogelijkheden én onmogelijkheden van ISAE 3402 en opvolging van ISAE 3402 rapportages. Zo creëer je zekerheid bij de prestaties van de service provider.

SERVICE PROVIDER SERVICES

Met onze expertise zijn wij uitstekend in staat om ook de service provider van advies te voorzien, want kijken door de bril van de klant geeft verfrissende inzichten. Breng de relatie op een hoger niveau en maak de 'win-win' propositie van outsourcing waar.

 

CONTRACTEN

Een goed contract is een kunst. Maar al te vaak blijkt pas bij het aanspreken van de overeenkomst dat de afspraken niet sluitend zijn. Of het contract geeft een verkeerde incentive aan de service provider. Leer van onze ervaringen en realiseer een werkbaar contract dat opgewassen is tegen onzekerheden.

RFI & RFP TRAJECTBEGELEIDING

Het selectietraject is een technisch traject waarin emoties een grote rol spelen. Om een zorgvuldige keuze te maken in dit krachtenveld helpen wij bij het ontwerpen en uitvoeren van dit traject zodat de hoofdzaken van de bijzaken gescheiden blijven en de keuze toekomstbestendig is.

TROUBLESHOOTING

Troubleshooting is de kunst van het analyseren en het oplossen van een probleem.
Onze ervaring en inzicht in de samenhang van processen, techniek en gedrag stelt
ons in staat om de prestatie van de outsourcing te verbeteren. Geen half werk,
maar echte oplossingen.

"Wij werken voor startups en bedrijven met een jarenlange gevestigde reputatie"

CONTACT

We horen graag wat we kunnen doen

Postadres

Rueterlaan 7

1252AA Laren

Bezoekadres

Hogehilweg 20

1101 CD Amsterdam